Länkar

Dart ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Dyslexitips en sida om kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker

Idétorget är en öppen resurs med datorbaserat stöd till personer med funktionshinder och deras anhöriga. Här finns många tips.

IKT OCH SPECIALPEDAGOGIK Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog och IKT-skolutvecklare delar med sig av sina erfarenheter i sin blogg.

IKT sidan tips om Ikt för förskola och skola

Kungsbacka Delar, pedagoger i Kungsbacka delar med sig och lär av varandra

Legimus är Talboks- och punktskriftsbibliotekets mediawebb där du kan söka efter anpassade böcker. Legimus ersätter inom kort TPB-katalogen

Logopeden i skolan en blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

MTM  är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. (Före detta tpb)

Skolbloggen bloggplattform för skolan

Skoldatateket en gemensam webbplats för Sveriges skoldatatek

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm)

Särnet särskolans nätverk i Sverige

Webmath Den pedagogiska idèn som ligger till grund för Webmath bygger på att man via Internet ska kunna tillgodogöra sig hela grundskolans och gymnasiets matematikkurser på ett varierat och intresseväckande sätt. En årslicens för 100 elever kostar 500 kronor.